نوشته شده توسط : محبت

منابع پیشنهادی آزمون حسابدار رسمی

۱- حسابداری مالی و صنعتی

۱-۱-استانداردهای حسابداری ایران، نشریه 160 سازمان حسابرسی.

۱-۲- پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری، جمشید اسکندری، انتشارات کیومرث

۱-۳- کتاب 2000 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری، غلامرضا کرمی و همکاران، انتشارات نگاه دانش.

۱-۴- مروری جامع بر حسابداری مالی، جلد اول و دوم، ایرج نوروش و همکاران، انتشارات نگاه دانش و کتاب نو.

۱-۵- پرسش و پاسخهای کمیته فنی همراه بخشنامه ها و مصوبات، از سایت جامعه حسابداران رسمی و سایت سازمان حسابرسی.

۱-۶-حسابداری پیشرفته 2، دکتر خواجوی و ابراهیمی، انتشارات ترمه.

۱-۷- حسابداری صنعتی 1، محمدقسیم عثمانی، انتشارات ترمه

۱-۸-حسابداری صنعتی جلد دوم و سوم، جمشید اسکندری، انتشارات کیومرث.

۱-۹- پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری صنعتی، جمشید اسکندری، انتشارات کیومرث.

۲- حسابرسی:

۲-۱- استانداردهای حسابرسی ایران، سازمان حسابرسی.

۲-۲-مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابرسی ایران، کوروش امانی و احمد فاصلی، انتشارات کیومرث.

۲-۳-مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابرسی CPA، کوروش امانی و احمد فاصلی انتشارات کیومرث.

۲-۴- پرسش و پاسخ فنی کمیته فنی- سایت سازمان حسابرسی

۲-۵- آیین رفتار حرفه ای، انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران.

۳- قانون مالیاتها و سایر قوانین:

۳-۱-مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم، غلامحسین دوانی، انتشارات کیومرث.

۳-۲-حسابداری مالیاتی، دکتر رضا پیرایش و همکاران، انتشارات دانشگاه زنجان.

۳-۳-حسابداری مالیاتی، جمشید اسکندری، انتشارات فرشید.

۳-۴-پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری مالیاتی، جمشید اسکندری، انتشارات فرشید.

۳-۵- پرسش و پاسخهای مالیاتی، سایت جامعه حسابداران رسمی ایران.

۳-۶- بخشنامه های مالیاتی از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران.

۳-۷- راهنمای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده، موسسه حسابرسی دایارایان، انتشارات کیومرث.

۳-۸-  قانون برگزاری مناقصات.

۳-۹- قانون دیوان محاسبات کشور از ماده 1 تا 47

۳-۱۰- قانون محاسبات عمومی از ماده 1 تا 140

۳-۱۱- قانون ابزار های مالی.

۳-۱۲- دستورالعمل افشای اطلاعات ناشرین سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

۳-۱۳- قانون بودجه تصویب شده هر سال کشور – سال 91

۳-۱۴- قانون تجارت

۳-۱۵- آیین نامه طرز تحریر و نگهداری دفاتر قانونی  ( موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتها )

۴-    سایر منابع:

۴-۱-سوالات آزمون حسابدار رسمی در سنوات قبل.:: موضوعات مرتبط: آزمون حسابدار رسمی
تاریخ انتشار : یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۱ |

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید